Cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải

Cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải

28/09/2018
818
4.36 điểm
Thêm vào lịch trình
Giá tham khảo: 60.000

Cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải

Mốc 0 nằm ở Ngã 3 biên giới Việt Nam – Lào -Trung Quốc thuộc xã Xín Thầu – Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Lên được A Pa Chải, cực Tây Tổ quốc ở Điện Biên, nơi “một tiếng gà gáy ba nước đều nghe”, xem như ý chí, lòng quyết tâm, thể lực lẫn sự may mắn của người chinh phục được khẳng định.

Xã Xín Thầu - Huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Bình luận

Trả lời