Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền

27/09/2018
93
Add To Tour

Event time  27/09/2018

Điện Biên TV – Ngày 21/9, Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền. Dự ký kết có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp

Nội dung ký kết gồm: Phối hợp tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam.

Trong đó, có một số nội dung nổi bật như thông tin, tuyên truyền cho các đối tượng, tập trung vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên các cấp, học sinh, sinh viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; về tình hình biển, đảo, biên giới đất liền và những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên các vùng biển, đảo, biên giới đất liền; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc; mở chuyên mục “Vì biển, đảo, biên giới quê hương” trên báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên; tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, các đồn, trạm biên phòng, công an của tỉnh Điện Biên với các cơ quan, đơn vị, các đảo, đài trạm, nhà giàn trong Quân chủng Hải quân…

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội hết sức to lớn nhằm phổ biến, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược biển và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh thêm: Là tỉnh không tiếp giáp với biển, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên luôn xác định trách nhiệm và sự quan tâm của mình đối với việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lò Văn Muôn mong rằng công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Quân chủng Hải quân với các tỉnh, thành phố nói chung và Tỉnh ủy Điện Biên nói riêng sẽ phát huy tốt trong thời gian tới.

Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao quà cho gia đình chính sách ở Thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên

“Việc thực hiện chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo, biên giới đất liền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” – đồng chí Lò Văn Muôn khẳng định.

Đây là một trong những nội dung thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 24/1/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

Trong lễ ký kết, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách ở Thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên, trị giá mỗi suất là 10 triệu đồng; Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân cũng tặng 10 suất quà có các học sinh nghèo vượt khó học tập tốt của tỉnh, trị giá mỗi suất là 2 triệu đồng.

Leave a Reply