Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh điện biên

15/09/2018
49
Vote
Stt Tên đơn vị Địa chỉ Số buồng Xếp loại Điện thoại Người Quản lý
I THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ Số
Buồng
Phường Tân Thanh 11 216
1 Khách sạn Công Đoàn Số nhà 878 – Tổ 3 75 3.824319 Ngô Xuân Cành
2 Nhà nghỉ Bình Long Số nhà 4 -Tổ 4 9 ĐTC 3.824345
01662317268
Cao Xuân Tuyết
3 Nhà nghỉ Bình Long 1 Số nhà 761 – Tổ 7 16 3.826605 Cao Xuân Tuyết
4 Nhà nghỉ Bình Long 2 Số nhà 346 -Tổ 24 8 ĐTC 3.838668
0944503389
Bà Nga
5 Nhà trọ Trung Anh Số nhà 807 – Tổ 7 7 3.826026 Nguyễn Văn Thiệp
6 Nhà nghỉ 804 Số nhà 804 – Tổ 3 5 0915485046 Nguyễn Văn Quân
7 Khách sạn Nông nghiệp Số nhà 679 – Tổ 8 21 1 sao 3.833866
0976910722
Nguyễn Văn Phúc
8 Nhà nghỉ Ngọc Anh Số nhà 811 – Tổ 7 16 ĐTC 0973324898 Phạm Văn Lợi
9 Nhà nghỉ 699 Số nhà 699 – Tổ 3 5 0947129284 Bà Vy
10 Nhà nghỉ Hoàng Gia Số nhà 890 – Tổ 4 8 ĐTC 3.830789 Nguyễn Hữu Huy
11 Khách sạn Phương Nam Số nhà 211 – Tổ 3 46 2 sao 6.256256
0913253000
Nguyễn Văn Hổ
Phường Thanh Bình 21 295
1 Khách sạn ASEAN Tổ 16 32 1 sao 3737777
0972862800
Trần Thị La
2 Khách sạn Như  Ngọc Số nhà 8 – Tổ 4 17 1 sao 3.826265
0985706861
Nguyễn Thị Mai
3 Nhà nghỉ  Như Ngọc Số nhà 4 – Tổ 4 8 ĐTC 0985706861 Nguyễn Thị Mai
4 Nhà nghỉ Lệ Quý Số nhà 67 – Tổ 3 10 ĐTC 3.735046 Bà Quý
5 Nhà nghỉ  Huyền Anh Số nhà 26 – Tổ 4 10 ĐTC 3.735356
0982616242
Trần Thanh Quân
6 Nhà nghỉ Việt Hoàng 2 Số nhà 69, đường Trần Đăng Ninh – Tổ 3 15 ĐTC 3.826300
0982471815
Bà Hà
7 Nhà nghỉ Bảo Lộc Số nhà 69 – Tổ 3 15 ĐTC Ô. Thắng
8 Nhà nghỉ Phương Hiền Số nhà 01 – Tổ 4 10 ĐTC 3.831186 Bùi Xuân Mai
9 Nhà nghỉ Lan Hương Số nhà 03 – Tổ 4 5 ĐTC 3.826613 Nguyễn Thị Dung
10 Nhà nghỉ Hưng Hà Số nhà 83 – Tổ 2 20 ĐTC 0913399872 Nguyễn Thị Nụ
11 Nhà trọ Thu Dịu Số nhà 77 – Tổ 3 12 0934331825 Đỗ Thị Dịu
12 Nhà nghỉ Thanh Tâm Số nhà 187 – Tổ 11 5 0985495299 Hà Thị Lưu
13 Nhà nghỉ Tuyết Trung Số nhà 152 – Tổ 6 12 ĐTC 01682750555 Ông Trung
14 Nhà nghỉ Hải Nam Số nhà 173 – Tổ 5 7 ĐTC 0914504278 Hoàng Khắc Ninh
15 Nhà Khách Trúc An Tổ 4 51 3.737588 Phạm Quang Duyên
16 Nhà nghỉ Tuấn Minh Số nhà 2 – Tổ 4 10 ĐTC 3.830909 Nhữ Thị Chinh
17 Nhà nghỉ Hoa Sữa Số nhà 192 – Tổ 8 8 0121318999
0988141983
Đoàn Thị Minh Thu
18 Nhà trọ Thùy Linh Số nhà 245 – Tổ 3 8 3.825724 Bà Dung
19 Khách sạn Mường Phăng Số nhà 266 – Tổ 5 20 1 sao 3.836899
0915350890
Lê Văn Đạt
20 Nhà trọ Dương Nhi Số nhà 106 – Tổ 14 16 0912062817 Ông Thủ
21 Nhà trọ Hải Linh Số nhà 09 – Tổ 4 4 01639686888 Bà Linh
Phường Him Lam 6 305
1 Khách sạn Him Lam Tổ 6 86 3.811856
0915604299
Bùi Đức Giang
2 Khách sạn Mường Thanh Số 25 – Tổ 21 150 3.810043 Mr Chỉnh
3 Nhà nghỉ Hoa Ban 1 Bản Him Lam I 10 ĐTC 3.813568
0979154378
Bùi Thị Tâm
4 Nhà nghỉ Hoa Ban 2 Số nhà 239 – Tổ 11 6 3.813568
0963.090.991
Nguyễn Thị Anh Thư
5 Khách sạn Hải Vân Số 448 – Tổ 21 32 1 sao 3.828488
0912600813
Phạm Thị Châm
6 Khách sạn Long Giang Số nhà 518 – Tổ 21 21 2 sao 3.956999 Anh Nam
Phường Mường Thanh 436
1 Khách sạn Điện Biên Phủ – Hà Nội Tổ 17 39 2sao 3.825103
0918268189 (GĐ)
Trương Phi
2 Nhà khách Tỉnh ủy Số  nhà 835 – Tổ 10 33 3.830336 Đỗ Thị Hoa
3 Nhà khách UBND tỉnh Tổ 17 28 3.830363 Trần Đình Thái
4 Nhà nghỉ Xổ Số Tổ 10 7 ĐTC 3.825789 Bùi Quang Huy
5 Nhà nghỉ Công ty CP Sách Thiết bị Số  nhà 859 – Tổ 20 21 ĐTC 3.825877 Bà Dung
6 Nhà nghỉ trung tâm phát hành phim & chiếu bóng Tổ 5 10 ĐTC 3.826433
01632877918
CQ Chiếu Phim
7 Nhà nghỉ Hương Giang Số  nhà 1068 – Tổ 5 9 ĐTC 3.826548
0918551984
Nguyễn Thị Hoa
8 Nhà nghỉ Hương Thảo Số  nhà 1004 – Tổ 6 14 ĐTC 3.824018
0913838588
Đào Thị Bắc
9 Nhà nghỉ Hoài Thanh Số  nhà 912 – Tổ 8 7 ĐTC 3.830085 Dương Thị Hoài Thanh
10 Nhà nghỉ Thanh Nhàn Số  nhà 05 – Tổ 12 10 ĐTC 3.830821 Nguyễn Thị Nhàn
11 Nhà nghỉ A1 Số  nhà 1064 – Tổ 5 6 ĐTC 3.825455 Trần Thị Hoán
12 Khách sạn Nậm Rốm Tổ 12 18 1 sao 3.824386
0946251967
Nguyễn Quang Ân
13 Nhà nghỉ Minh An Số  nhà 65 – Tổ 27 9 ĐTC 3.838123 Nguyễn Thị Hậu
14 Nhà nghỉ Bình Minh Số  nhà 2 – Tổ 01 10 ĐTC 3.827365
0915587455
Trần Văn Bình
15 Nhà nghỉ Hương Quý Số  nhà 4 – Tổ 12 4 ĐTC 01635044548 Phạm Thị Quý
16 Nhà nghỉ Ngọc Minh Số  nhà 3 – Tổ 12 12 ĐTC 3.836199
0915639199
Nguyễn Ngọc Đại
17 Nhà nghỉ Hải Anh Số  nhà 12 – Tổ 12 11 ĐTC 01254007726 Phạm Văn Soái
18 Nhà nghỉ Hải Anh 2 Tổ 12 23 ĐTC 01254007726 Phạm Văn Soái
19 Khách sạn A1 Số  nhà 3 – Tổ 18 45 3 sao 3.952999
0908325203
Bà Tâm
20 Khách sạn Ruby Số  nhà 43 – Tổ 11 31 2 sao 3.835568
0974013888
Phạm Thương Thương
21 Nhà nghỉ Nhật Linh Số nhà 37 – Tổ 11 12 ĐTC 3.828555
0988820499
Bà Hoan
22 Khách sạn Bảo An Tổ 11 21 1 sao 0919353998
0913253246
Hoàng Thị Mến
23 Nhà nghỉ Khánh Hoài Số  nhà 60 – Tổ 11 12 ĐTC 3.836036
24 Nhà nghỉ Xuân Thành Số  nhà 17 – Tổ 28 12 ĐTC 3.824635
0912579618
Lương Thanh Chúc
25 Nhà nghỉ Thanh Bình
26 Nhà  nghỉ  51 Số  nhà 51 – Tổ 11 12 ĐTC 0914802169 Ông Đông
27 Nhà nghỉ Minh Đức Số  nhà 17 – Tổ 8 5 01242828028 Ông Giang
28 Khách sạn Hồng Kỳ Số  nhà 60 – Tổ 19 10 3.832827 Nguyễn Quốc Tế
29 Nhà nghỉ Minh Châu Số  nhà 54 – Tổ 22 5 0944485153 Bà Thu
Phường Noong Bua 35
1 Nhà trọ Thu Hồng Số  nhà 253 – Tổ 7 4 0986079389 Đặng Thị Hồng
2 Khách sạn Diệp Linh Số  nhà 262 – Tổ 29 25 3.959595
3 Nhà nghỉ Hoài Thu Số nhà 70 – Tổ 4 6 0912748039 Bà Thu
Phường Thanh Trường 27
1 Nhà nghỉ The Men Số nhà 62 – Tổ 5 16 ĐTC 2.212222
01683892999
Nguyễn Văn Châu
2 Nhà nghỉ Hà Linh Số nhà 59A – Tổ 6 11 ĐTC 0987810746 Ông Huy
Xã Thanh Minh
1 Nhà nghỉ Hồng Cúm Tổ 1 10 ĐTC 3737789
01633713789
Phạm Minh Tuyết
II HUYỆN ĐIỆN BIÊN
1 Nhà nghỉ Pe Luông Đội 15b – xã Thanh Luông 15 3.827457 Lường Thị Nghĩa
2 Nhà nghỉ Đức Hiếu Đội 3A Cộng Hòa – Xã Thanh Luông 8 ĐTC 3.827581
0914894862
Trần Thị Doan
3 Nhà nghỉ Xuân Long Đội 4B – Xã Thanh Xương 15 ĐTC 3.956585 Trần Văn Hiền
4 Nhà nghỉ Phương Quỳnh Trung tâm Nà Tấu 1, xã Nà Tấu 10 ĐTC 3.951848
0912327999
Bùi Văn Thoan
5 Nhà nghỉ Cây Dừa Đội 5c – Xã Thanh Luông 9 3.222456
01232811554
Vũ Thanh Tùng
6 Nhà Khách Trúc An Bản Vang – Xã Pá Khoang 30 0915067168 Phạm Quang Duyên
7 Nhà khách Quân đội Bản Vang – Xã Pá Khoang 20 0948060071 Lê Công Hoan
8 Nhà nghỉ Tuấn Hà Đội 24, Xã Noong Hẹt 7 ĐTC 01668992192
01696828199
Trần Văn Khảm
9 Nhà khách UBND tỉnh Bản Co Cượm – Xã Pá Khoang 3 01689893336 Đào Duy Lộc
10 Nhà nghỉ Minh Hiếu Đội 7A, Xã Pom Lót 5 ĐTC 0983619167 Nguyễn Thị Thu
11 Nhà nghỉ Quỳnh Phương Trung tâm Nà Tấu 1, xã Nà Tấu 10 ĐTC 01237689352 Bế Thị Hương
12 Nhà nghỉ bến xe Xã Noong Hẹt 5 0945786686 Trương Quyết Thắng
13 Nhà nghỉ Hạnh Nguyên Đội 3a – Xã Thanh Luông 5 0943054903 Hoàng Thị Sáo
14 Nhà trọ Minh Trang Đội 3a – Xã Thanh Luông 10 3.825624 Nguyễn Tiến Dũng
15 Nhà nghỉ Hồng Hạnh Đội 3a – Xã Thanh Luông 8 01687229748 Cao Đăng Kiên
16 Nhà nghỉ Thanh Luông Đội 3a – Xã Thanh Luông 8 0982937555 Nguyễn Trọng Bình
17 Nhà trọ Át Đội 18 – Xã Thanh Hưng 8 0948339919 Trần Thị Trang
18 Nhà nghỉ Hải Anh Đội 18 – Xã Thanh Hưng 6 01633066142 Trần Mạnh Tưởng
III HUYỆN TỦA CHÙA
1 Khách sạn Hoàng Sáng Đội 4 – Xã Mường Báng 21 0974192688 Nguyễn Văn Sáng
2 Nhà khách UBND huyện Khối Đồng Tâm – Thị trấn 26 0914320882 Đào Duy Toản
3 Khách sạn Hoàng Ánh Khối Đồng Tâm – Thị trấn 20 0979922999 Hoàng Thị Ánh
IV HUYỆN MƯỜNG CHÀ
1 Nhà nghỉ Thái Bình Khối 11 – Thị trấn 16 0915511969 Đinh Thị Loan
2 Nhà nghỉ Thanh Tùng Khối 7 – Thị trấn 7 0947919626 Nguyễn Thị Bích Huệ
3 Nhà nghỉ Ngọc Linh Khối 4 – Thị trấn 8 0977732819 Bùi Thị Bình
4 Nhà khách UBND huyện Khối 4 – Thị trấn 16 0984049382 Văn phòng UBND huyện
V HUYỆN TUẦN GIÁO
1 Nhà nghỉ Huyền Trang Khối Tân Tiến – Thị trấn 4 ĐTC 3.862538 Bùi Thị Sửu
2 Nhà nghỉ Hồng Kỳ Khối Tân Tiến – Thị trấn 3 ĐTC 3.862355 Nguyễn Anh Việt
3 Nhà nghỉ Bưu Điện Khối Tân Giang – Thị trấn 4 ĐTC 3.501888
0912950188
Trương Bích Huệ
4 Nhà nghỉ Tuần Giáo Khối Tân Thủy – Thị trấn 16 3.862613 Lò Văn Tỉnh
5 Nhà nghỉ Pha Đin Khối Đồng Tâm – Thị trấn 8 ĐTC 3.862621 Đặng Thị Nhiên
6 Nhà khách UBND huyện Khối Tân Giang – Thị trấn 30 3.862391 Nguyễn Trọng Dậu
7 Nhà trọ Vân Nam Khối Sơn Thủy – Thị trấn 12 0912236435 Lê Tiến Nam
8 Nhà khách Cộng đồng Khối 20/7 – Thị trấn 20 0912749228 Nguyễn Văn Vinh
VI HUYỆN MƯỜNG NHÉ
1 Nhà nghỉ Phương Dung Tổ 1 – Thị trấn 9 3.740868
0973052388
Đào Thị Nguyệt
2 Nhà nghỉ Thanh Thảo Tổ 1 – Thị trấn 6 0916098763 Nguyễn Minh Đức
3 Nhà nghỉ Tùng Nhàn Tổ 1 – Thị trấn 4 0982745604 Nguyễn Thanh Tùng
4 Nhà nghỉ Thuấn Mai Tổ 1 – Thị trấn 6 0988934404 Đào Hồng Thuấn
5 Nhà nghỉ Hải Phương Tổ 1 – Thị trấn 4 3.740039
0946737039
Nguyễn Trọng Hải
6 Nhà nghỉ Hiệp Tụng Bản Tá Miếu – Xã Sín Thầu 5 0977361510 Lê Thị Tụng
7 Nhà nghỉ Bến Xe Trung tâm huyện 9 3.740066
0986572544
Trần Thị Xuyến
8 Nhà nghỉ Hương Quê Tổ 1 – Thị trấn 11 0972555666
0961299899
Doanh nghiệp Nam Thành (Mr Nguyễn Văn Đáp)
9 Nhà khách Trúc An 6 Tổ 1 – Thị trấn 17 0966563535 Công an huyện Mường Nhé
10 Nhà khách UBND huyện Tổ 1 – Thị trấn 24 0918427677 Nguyễn Văn Lập
11 Nhà khách Bưu Điện Tổ 1 – Thị trấn 11 01234830899 Vi Thị Thánh
VII HUYỆN NẬM PỒ
1 Nhà nghỉ Đỗ Thị Loan Bản Mới 1, xã Chà Cang 4 01649078688 Đỗ Thị Loan
2 Nhà nghỉ Cao Thị Mơ Bản Mới 1, xã Chà Cang 2 01634148622 Cao Thị Mơ
3 Nhà nghỉ Cà Phê Nắng Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 3 01664249299 Cà Văn Biên
4 Nhà nghỉ Phố Núi Trung tâm huyện 3 0974987312 Sa Mi Na
5 Nhà nghỉ Luyến Hoa Trung tâm huyện 4 0917912420 Lò Văn Luyến
6 Nhà nghỉ Nhà sàn Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 7 0967653673 Lò Thị Dung
7 Nhà nghỉ Trúc Bạch Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 4 0977132776 Lương Trúc Bạch
8 Nhà khách Ủy Ban Trung tâm huyện 8 0911032185 Lò Thị Lập
9 Nhà khách UBND Bản Mới 1, xã Chà Cang 4 0985548807 Lò Văn Hiệp
10 Nhà khách Huyện ủy Trung tâm huyện 6 0918881325 Phạm Ngọc Hoàng
VIII HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
1 Nhà nghỉ trọ Đỗ Văn Thanh Tổ 8 – Thị trấn 4 3.891785 Đỗ Văn Thanh
2 Nhà nghỉ trọ Giáp Hữu Điều Tổ 8 – Thị trấn 5 3.891514 Giáp Hữu Điều
3 Nhà nghỉ trọ Trần Thị Gấm Tổ 8 – Thị trấn 2 3.891441 Trần Thị Gấm
4 Nhà nghỉ trọ Nguyễn Văn Tính Tổ 8 – Thị trấn 2 Nguyễn Văn Tính
5 Nhà nghỉ trọ Nguyễn Thanh Lâm Tổ 8 – Thị trấn 4 0982132809 Nguyễn Thanh Lâm
6 Nhà nghỉ trọ Nguyễn Thế Mạnh Tổ 8 – Thị trấn 2 Nguyễn Thế Mạnh
IX HUYỆN MƯỜNG ẢNG
1 Nhà nghỉ Thắm Ấn Tổ 5 – Thị trấn 8 0972857488 Đặng Thị Thắm
2 Nhà nghỉ Thắm Ấn 2 Tổ 5 – Thị trấn 6 0972857488 Đặng Thị Thắm
3 Nhà nghỉ Thùy Trang Tổ 7 – Thị trấn 10 3.865182
0944027028
Đinh Mạnh Hà
4 Nhà nghỉ Minh Tân Tổ 8 – Thị trấn 10 01269154766 Vũ Phong Trần
5 Nhà nghỉ Khánh Hòa Tổ 7 – Thị trấn 8 0973865233 Bùi Thị Xuân
6 Nhà nghỉ Dũng Linh Tổ 5 – Thị trấn 5 0936050288 Tòng Văn Thiên
7 Nhà nghỉ Thảo Nguyên Bản Quyết Tiến I – Xã Búng Lao 5 01693012294 Ngô Quang Thảo
X THỊ XÃ MƯỜNG LAY
1 Khách sạn Đức Trường Phường Na Lay 36 1 sao 3.852467 Phùng Văn Trường
2 Khách sạn Lan Anh Tổ 5 – Phường Sông Đà 28 3.852370
3 Khách sạn Thanh Bình Tổ 5 – Phường Sông Đà 60 2 sao 3.853719 Nguyễn Văn Bính
4 Nhà khách Trúc An Tổ 9 – Phường Sông Đà 45 01235969686 Phạm Chiến Thắng
XI Tổng cộng: 144 cơ sở, trong đó:
– Khách sạn: 13 cơ sở
+ 4 sao: 0 cơ sở
+ 3 sao: 1 cơ sở
+ 2 sao: 4 cơ sở
+ 1 sao: 8 cơ sở
– Nhà nghỉ: 40 cơ sở
– Nhà khách: 17 cơ sở

 

Leave a Reply