1. 1. Ban lãnh đạo

Giám đốc: Phạm Văn Thăng
– Điện thoại: 0215 3 812 388- Di động: 0973 182 537
– Email: Thangdulichdienbien@yahoo.com

Phó Phòng Nghiệp vụ: Nguyễn Thị Mai Hoa
– Điện thoại: 0215 3 835 026 – Di động: 0366 979 046
– Email: Maihoahp84@gmail.com

Trưởng Phòng hành chính: Trần Thái Hòa
– Điện thoại: 0215 3 835 238 – Di động: 0946 555 845
– Email: Hoaxtdl@gmail.com

  1. 2. Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
  2. Tổ 3, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
  3. – Điện thoại: 0215 3 835 026
  4. – Email: trungtamttxtdldienbien@gmail.com