Lễ hội Đền Hoàng Công Chất – Thành Bản Phủ

Chỉ đường

Lễ hội Đền Hoàng Công Chất – Thành Bản Phủ

14/01/2020
18
Đánh giá
Thêm vào lịch trình
Giá tham khảo: 50.000

Thời gian:  17/03/2020 Tới 18/03/2020

 Địa điểm:  Đền Hoàng Công Chất - xã Noong Hẹt - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

Trả lời