Những chuyển biến tích cực trong xóa đói giảm nghèo

Chỉ đường

Những chuyển biến tích cực trong xóa đói giảm nghèo

23/12/2018
221
8 điểm
Thêm vào lịch trình
Giá tham khảo: 100.000

Thời gian:  23/12/2018

 Địa điểm:  xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ

ĐBP – Quan tâm nhiều hơn công tác an sinh xã hội với các hoạt động thiết thực vì người nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch… là những giải pháp tỉnh ta đã và đang nỗ lực triển khai nhằm góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Sau khi được tham gia lớp đào tạo nghề về kỹ thuật trồng nấm, nhiều hộ dân xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ đã góp vốn đầu tư trồng nấm bán ra thị trường, nâng cao thu nhập.

Trả lời